Procedura

Procedura

1. Dostarczenie nośnika

W zależności od Państwa preferencji nośniki danych mogą być do nas dostarczane osobiście, lub przesyłane pocztą, bądź kurierem. Dbając o Państwa wygodę wydłużyliśmy godziny działania naszej firmy, poza standardowe godziny biurowe, tak by w dogodnym momencie mogli się Państwo z nami kontaktować

2. Analiza

Analiza jest fundamentem naszego działania. Po dokonaniu monitoringu i weryfikacji uszkodzeń nośnika nasi eksperci podejmują decyzję o najbezpieczniejszym sposobie jego naprawy i procedurze odzyskania utraconych przez Państwa danych

3. Odzyskanie danych

W zależności od nośnika oraz typu jego uszkodzenia proces odzyskiwania danych może trwać od kilku godzin do nawet kilkunastu dni roboczych. O jego pomyślnym zakończeniu i możliwości odbioru powierzonego nam sprzętu będą Państwo poinformowani telefonicznie

4. Przekazanie danych

Państwa zadowolenie ze współpracy z firmą FixData Lab jest naszym powodem do dumy. Do każdego powierzonego nam nośnika podchodzimy indywidualnie , A w trakcie spotkania, na którym oddajemy Państwu nośnik wraz z odzyskanymi danymi dzielimy się także sprawdzonymi sposobami na bezpieczeństwo danych

ZADZWOŃ

Dostarczenie osobiste

lub

Wysłanie nośnika do nas

FixData Lab
ul. Modzelewskiego 37 lok. U6
02-679 Warszawa

Zalecenia w przypadku utraty dostępu do danych

– Należy powstrzymać się od używania nośnika. Niezależnie czy to komputer, laptop, tablet czy smartfon to zalecamy go wyłączyć i nie próbować uruchamiać ponownie.
– Odradzamy samoczynne próby odzyskiwania danych. W większości przypadków kończy się to bezpowrotną utratą danych.
– Absolutnie nie należy zapisywać żadnych nowych danych na uszkodzonym nośniku.
– Gdy utracone zostały dane w trakcie pracy programu, nie zamykać go. Wyłączyć komputer przez przytrzymanie klawisza „power” na obudowie przez 5 sekund. Nie uruchamiać komputera ponownie.
– Nie stosować narzędzi typu defragmentator dysku, scandisk – te narzędzia nie służą do odzyskiwania danych. Jedynie mogą się przyczynić do pogłębienia problemu lub całkowicie uniemożliwią odzyskanie danych.
– Nie otwierać obudowy dysku – do tego potrzebne są specjalne warunki laboratoryjne i bardzo duża precyzja.

Menu